Регистрация
Спиралата ...

Голяма спирала с неустановен странен цвят.