Регистрация

Ако съм вълшебник...

Доста сложен въпрос... Като изключим сладоледите, бонбоните и колата, ако съм вълшебник, бих искала само едно - да виждам близките си щастливи.

Досега не се бях замисляла колко е трудно това, защото смятам, че да бъдеш щастлив означава само една краткотрайна усмивка, която след минути да изчезне. Да бъдеш щастлив означава тези усмивки да са непрекъснати. Ако това наистина може да се случи, бих се радвала изключително много. Не ми трябват нито розови понита, нито сладкиши, а само едно просто нещо, за което дори не е нужна вълшебна пръчица... Нужна е само вълшебна вяра, която аз притежавам.

Ако съм вълшебник... просто щях да съм щастлива...