Регистрация

Децата - радостта на България

"Приятелю,

ако ти си нарисувал слънце, което не огасва.

Ако си нарисувал цвете, което не увяхвя, дори и през зимата.

Ако с две точици от четката си помогнал на някоя сърничка да погледне.

Ако си нарисувал най-добрата майка.

Ако си опитал да събереш песните на децата от Европейския съюз в сърцето си.

Ако си се родил в най-добрата страна на България.

Ако на рамото ти е кацнала Жар-птица която ти вика

"Ела""