Регистрация

Не си играй с огъня

Не знам защо ги привличам. Тях по-силно от останалите. Въпреки, че знаеха не по-зле от мен, че колкото е опасен огънят за водата, също толкова опасна е и тя за него. Ще бягам, но в един момент ще спра, ще се обърна и ще разлея своите тъмни, бурни вълни върху пламъците, докато изчезнат, стопят се в мен и остане само черна пепел. Трудно е да се каже кой е по-силен. И по-опасен. Трябва да стоят настрани един от друг. И да се избягват. Не да се събират. Въпреки предизвикателството. Въпреки интереса. Въпреки увереността, че "на нас може и да не се случи". Случва се. Винаги. И след това остават само руини. Колкото и силно да е взаимното въздействие, то винаги е за кратко. Вечно се търсят и отблъскват. И никога не могат да бъдат едно цяло. Никога не могат да познаят истинската хармония. Само взаимното унищожение. И смъртта.

Затова по-добре не си играй с огъня! Ако си огън, стой далеч от мен, за твое добро...

Вера Хинчева