Регистрация

Да се доближиш до бога

Безнадежният се обърна назад и видя нисък белобрад старец с тояга в ръка, приличащ на просяк. Старецът го заведе в своята скромна колиба. Младият разглеждаше с голямо любопитство единствената стаичка на белобрадия старец. Всичко беше подредено, изчистено и приятно. Старецът погледна младия мъж и му рече: "Сега ме слушай и не ми задавай никакви въпроси, а после излез и си тръгни и помни само това, което ще ти кажа. Разбра ли ме?". Той му кимна и възрастният човек рече: "Млади момко, реките са пътищата, които вървят вместо нас и ни оставят там, където искаме да отидем! Човекът, който ще има успех ще бъде този, който не само сочи пътя, но и сам го е извървял. Аз съм го извървял, моето момче. За мен това е божията воля. Аз не съм избрал това. Аз се опитвах да го избегна. Бог избра мене- ръководителя, защото не можа да намери никой друг по- недостоен и с това поиска благородството и възвишеността, силата и красотата и мъдростта на този свят. Ти си такъв в своята област, в твоята собствена сфера на работа, но не и за самия себе си. Ти трябва да си духовно зрял и да имаш очи към Бога, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Затова смири се под крепката ръка Божия, за да те въздигне, когато дойде времето. Всичките си грижи нему възложи, защото Той се грижи за теб. Бъди дисциплиниран.. Така ще съумееш да развиеш своите висши способности. Онези, които най- силно влияят на околните са били "пророците"- хората, които виждат повече и по- далече от другите. Хора на вярата, защото вярата е далновидност. Но у теб липсва вярата. Ти си божи служител и трябва да притежаваш сила за прозрение в духовния свят, трябва да вярваш и да се надяваш. Недей сега да се гневиш. Това е грях. Бъди търпелив и ще успееш.

Моли се, чадо мое, бори се и се стреми да се молиш дори ако мислиш,че не можеш да се молиш. Изкуството на молитвата изисква време според времето, което утребяваш за нея, ти ще познаваш и какво ще е нейното практическо значение. Така ти ще разрешиш своите проблеми, обръщайки се към Бога. Най- висшият образ на молитвен живот за всеки човек е животът на самия Господ, тъй като вярата в разумността и необходимостта от молитва се основава не на логиката, а на Неговия пример и учение. За молитвата е нужно това,че този който идва при Бога, трябва да вярва. Taкa ще дойде твоето освобождение и ще видиш, че когато си слаб, точно тогава си силен. Изработваш си по този начин спасението чрез откровение за Божията благодат. И ако твоето сърце те осъжда, то Бог е по- голям от човешкото сърце.Той няма да те изостави. Бог е любов. Божията любов прощава и забравя в момента, в който разбере,че срещу нея е сгрешено. Затова обичай неприятелите си и се моли за тези, които те гонят: за да бъдеш чедо на твоя отец. Любовта не се променя - дори ако е наранена. Затова обичай Бог и ако ще слушаш, слушай гласа на Господа, твоя Бог. Бори се срещу дявола и изповядай греховете си, защото Бог е верен и праведен, да ти ги прости и да те очисти от всяка неправда. Защото единствените победени са тези, които падат и се отказват да се изправят на крака. Защото праведният, ако 7 пъти пада, пак става. Така е и с теб, момчето ми. Време е да осъзнаеш, че никой не може да ни даде онова, което ние сами си отнемаме. Затова порастни в благодатта и в познанието на Господа и Спасителя Исус Христос. Млади момко, преди да си тръгнеш, не забравяй, а помни, че можеш да предлагаш своето благочестие, можеш да трупаш своите постижения, можеш да се кичиш с богатства, но не можеш да измамиш Бога. Дано да избереш правилния път, а сега на добър час и Бог да е с теб!"

Младият мъж благодари на стареца и тръгна по кривата пътека, размишлявайки върху словата му. Докато мислеше, силна светлина накара ръцете му да покрият очите. Всичко наоколо стана бяло и пусто, сякаш се намираше в закрито пространство. Изведнъж чу глас, казвайки "Млади момко, повярвай в мене, в твоя Бог!". В този момент мъжът усети някаква топлина, сигурност, карсота и всеобщ мир, утеха, нещо неописуемо, свръхестествено. Мъжът разбра, че пред него е самият Бог и започна да се моли, прошепвайки: "Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрост. Благодаря Ти за твоите благодеяния, които изля изобилно върху мене грешника и недостоен твой роб и усърдно Ти се моля: както сега милостиво послуша моята молитва и ми показа благоразположението на твоето човеколюбие, така и винаги ми явявай твоята богата милост. На тебе- Отец и Син и Свети Дух, отдаваме слова, сега и всякога и во веки веков! Амин!". Докато изричаше молитвата си, той отвори очи и видя пред себе си отново пътеката, по която беше вървял. Изправи се бавно и с големи крачки продължи удовлетворен от стореното от него и доволен от случката, която преживя. Сега вече беше убеден, че Бог е с него! За него Бог е светлината, която му е нужна, Бог е разумът, Бог е силата, Бог заменя болките и празнотата със Словото и Духа. Така душата на младия мъж постигна нужния желан мир и той беше готов да продължи съществуванието си.

"Блажен е оня, който преследва немощния, в зъл ден ще го избави Господ!" ( Псалом 41:1)