Регистрация

Жертвата на майката

Иван пое в прегръдките си дъщеря си Михаела и сина си Теодор и четиримата влязоха в къщата Ето как изглеждаше къщата на Иван:

Това дори не можеше да се нарече къща Стаята беше една по-голяма с две легла-едно за Иван и Мария и едно за децата Освен това имаше и един стар дрешник в който се криеха децата по време на криеница и в който семейството държеше нещата си На земята бе постлан протрит килим който бе кърпен многобройно За игра децата имаха една топка Имаше и една маса с 4 стола на която вечеряше семейството В кухнята имаше само една печка

Вече бе вечер Мария сервира рядката зелева супа на масата Всяка вечер я ядяаха Малката Михаела попита:

-Татко защо всеки ден ядем едно и също

-Михаела!-бутна я Теодор

Иван каза:

-Деца ние просто много обичаме зелева супа

-Още съм гладна -каза Михаела

-Ето детето ми вземи моята супа -каза Мария която бе много гладна но бе по-добре детето и да е добре Тя не се интересуваше за себе си

-Хайде децаааа Време е за ляганееее!-казаха Мария и Иван и подкараха Михаела и Теодор в леглото

Иван и децата заспаха веднага но Мария не можа да заспи По едно време тя стана от леглото Видя че децата и мръзнат Иван спеше без одеяло Мария взе одеялото зави с него децата а после легна до тях и ги прегърна като не зави себе си

Старият будилник иззвъня в седем сутринта Иван стана и започна да се облича Реши да остави Мария да спи Когато бе готов се наведе да целуне нея и децата но щом устните му докоснаха нейните той застина Пипна ръката на Мария Беше леденостудена Наведе се и прегърна жена си

-Мария

Никакъв отговор

-Мария!-вика по-силно Иван

Отново тишина

-Мими?-с треперлив глас каза Иван но отново не получи отговор

Сълзите бликнаха от очите му И той се разплака легнал над жена си сякаш сълзите му щяха да я съживят Да-защото Мария бе мъртва В опита си да стопли своите деца тя дори за миг не се бе замислила за себе си Така се бе погубила

Днес Иван не отиде на работа Той облече себе си и децата в черно и на ръце пренесе тялото на Мария до задния двор След няколко минути пристигнаха родителите и брата на Мария Те бяха бледи и се тресяаха от плач Брата на Мария помогна на Иван да изкопаят гроб за сестра му След което направиха малко погребение На един камък издълбаха:

Тук почива нашата мила Мария

След няколко дни Иван стана шев и разруши къщата а на нейно място построи голям замък от бял мрамор в който живееше като крал Но той никога не се ожени повторно защото начина по който бе починала Мария го бе съсипал