Регистрация

Крилата на любовта-глава 9

Събудих се. Часовника - 9:00

- МАЙКО МИЛА!ЗАКЪСНЯВАМ!

Почнах да се обличма по възможно най-бързия начин. Дори не закусих. И тъкмо бях на вратата, когато се сетих-днес няма екоцентър. Колко "умна" съм, да не се сетя.

Катя ме чакаше долу. Двете седнахме отзад в колата на мама и започнахме да си приказваме.

- Момичета, малко по-тихичко, ако обичате, на магистрала сме. -каза мама след един адски силен изблик на смях, при което мама беше подскочиила и беше минала в друго платно.

*******

Ето ни след киното. Развълнувани от филма. Хванати за ръка. И изведнъж кой цъфна отпред-Тино. Седи там и чака нещо кат прани гащи. Какво ли?Беше там и се оглеждаше, сякаш не знаеше защо е тук. Като ме видя се забърза към мен и ми каза:

- Ам... Такова... Здравей.

- Здравей. -казах аз.

Той ме гледаше без да мига. Защо?Какво съм направила?

- Амм... Питах се дали... Дали ти... би могла... да занесеш това на Веси?

Подаде ми малка кутийка. Отворих я и вътре имаше рубинено-червено колие.

- От Ерик е. А това е за теб. -каза той и ми подаде друга кутийка в розово. Вътре имаше бяло колие от диаманти. Не се сдържах-прегърнах го. Исках да вложа колкото се може повече топли чувства в тази прегръдка и той май го разбра.

- Е. Какво ще кажеш вечерта да дойдеш у нас?

- С огромно удоволствие, но обещах на Катя да спим заедно у нас.

- Тогава утре вечер?-попита той обнадежден.

- Ами... Може би.

- Добре. -каза Тино. -Тогава до утре вечер.

- Добре. -каза Тино. Помаха ми и започна да върви наптред, гледайки ме. Изведнъж:ПРАС!Тино се удари в едната лампа и падна на земята.

- Тино. -Извиках аз. Побягнах и се надвесих над него. Очите му бяха някак странни. Почти затворени.

- Припаднал е. -каза Катя, която също се надвеси над него.

- Ето я и мама. -казах аз и и помахах.

- Какво е станало с Тино?-попита мама.

- Удари си главата в лампата. Може ли да го заведем в къщи?

- Разбира се. -каза мама.

Вдигнах Тино и го сложих в колата ни.

******

Аз и Катя бяхме в стаята ми и си говорихме. Тино лежеше а леглото ми. Още беше в безсъзнание. След няколко минути издаде тих звук и отвори очи.

- Къде съм?-попита той.

- Всичко е наред. У нас си. Майка ти ей-сега ще дойде да те вземе.

Още докато го казвах, звънеца иззвъня. Изтиах и отворих вратата. Беше майката на Тино. Аз отидох в стаята ми и го попитах:

- Можеш ли да станеш?

Той само кимна и стана от леглото ми. Леко се завъртя като пиян, но аз го хванах за ръката и го заведох в коридора.

- Благодаря ти. -каза ми Тино. -До утре.

-Д о утре-казах аз и му се усмихнах.