Регистрация

Лили в гората

След като се нахрани, семейството напусна лагера, за да се полюбува на красотата на гората. Там те срещнаха семейство катерички-татко Джон, мама Каки и техните деца - кака Рунтавелка и бебе Тими.

В един гъсталак видяха царят на гората - еленът г-н Бамби. Той им разказа за красотата на неговата гора - къде кои животни или растения ще срещнат. Тъй като бе много горд, че в неговото царство има истински хора, той побягна, за да съобщи новината на всички в гората и не каза "Довиждане" на Лили и на семейството й, което остна доста объркано от реакцията на цар Бамби, когато ги видя.

На път към дома на г-н Видър, семейството мина покрай дома на зайците. Оттам излезе г-н Янко - бащата на маклките зайчета и им помаха.

Когато семейството пристина на реката, г-н Видър също им помаха. Те му помогнаха да построи новия дом на семейството си. Той им благодари от цялото си сърце, а те потеглиха към своя лагер. Там се навечеряха, стегнаха си багажа и потеглиха на път. Лили щеше да разказва на целия клас своите преживявания. Самата тя беше много щастлива и цяла нощ не спа - будуваше със своите родители. Призори те пристигнаха в града, в своя дом - приказно красивият златен замък.