Регистрация

Магически способности

- Лейси заета съм. НЕ МИ Е ДО ИГРА!
- Ама само исках да ти кажа, че Ванеса вече половин час седи пред вратата и те чака.

- Какво! Защо не и отвори!?

- Ами добре знаеш, че не искам пак да надвиквам върховно скучните ви разговори.

- Ах, ти малка... Всъщност, защо ли се занимавам с теб?

Отидох да отворя...

- АМА АКО ОЩЕ МАЛКО БЯХ ПОСТОЯЛА ТУК ДЖОРДЪН ЩЕШЕ ДА СИ ИМА ДОСТА РАБОТА СЪС ЗВЪНЕЦА ВИ!!!

Вместо отговор, усетих невероятно остра болка в глезена. Неси помисли, че се правя на интересна и сърдито си тръгна. Само това ми оставаше!

***

И ето че пак решавах задачи. Така ми се искаше да се напишат сами! Отново ме заболя глезена. Наведох се да видя какво му става на пустия крак. В този момент чух изпукване. Подадох глава изпод масата. Всички задачи бяха написани точно с моя почерк! Отново погледнах глезена си. Под вида на рана беше изписана малка светкавица. Много ми беше любопитно...

Може би половин час съм стояла като статуя. Изведнъж в ума ми се появи мисъл. Но това не беше моя мисъл. Сякаш някой ми поддържаше телепатия.

Този път в ми се прокрадна лично моя си.

Беше се случило нещо страхотно!