Регистрация

Страшната буря

Тя легнала да спи късно вечерта тогава изведнъж се чул странен шум. Тя станала, за да види какво става и видяла, че вазата била бутната и Анджела отишла за метла и лопата, за да почисти. По късно същата вечер бурята станала все по силна и шумовете в къщата ставали все по-чести и по-странни. Тя не легнала да спи, а останала будна, защото я било страх и включила всички лампи в къщата, но тогава изгаснали както било тъмно, нещо студено я докоснало по рамото, тя се оплашила и се обърнала веднага, но нямало никой. Това я накарало още повече да се оплаши и Анджела се затворила в стаята. Тогава вратите и прозорците започнали да се отварят и затварят. Започнала да пищи, когато видяло нещо прозрачно да минава по коридора и тя го последвала. Тогава тя разбрала, че в къщата има духове дошли още два духа, но тя не ги видяла те я хванали и я завели на странно място. Те и сторили нещо много лошо, бръкнали и в мозъка и сложили нещо голямо и движещо се. Тогава на сутринта, когато се върнали родителите и тя била различна чела по хиляди книги наведнъж, можела да повдига мебели, да убива и други неща. Тя разказала всичко на родителите си, но те не й повярвали и няколко дни след това тя изчезнала за дълго време, а когато се върнала родителите й били мъртви защото за тях Анджела я нямало за 35 години, но за Анджела тя е отсъствала само 1 ден.