Регистрация

Зима в гората

Гората е прелестна. Толкова бяла, сякаш е покрита със сметана. Прилича на огромен сладолед. Влизам по-навътре. Подухва вятър и от едно борче пада сняг, намокря ме и ми става студено. Измръзналите врабчета смешно подскачат от клон на клон. Толкова е красиво, че чак да ти се доплаче от радост. Моите стъпки са първите тък, защото никой не е идвал преди мен. По дърветата има замръзнали шишарки. Когато вятърът утихне настава пълна тишина.

Красотата ме запленява. Сядам на снега,затварям очи и съм сигурна,че няма нищо по-красиво от тази зима в гората.