Регистрация

Цигански Жисиеми

КралТел жисием мангал, първото (Айше, така ли беха шислата, ба?) жисием оператор на братята сигани!

Жисием "Водкия" 5110 (педесе и едно лева десет с`тинки).

Помни до третата водка. От там нататък псува всеки път, като се опитате да наберете номера на личния си шофьор да ви прибере у вас след поредния запой...

Жисием "Водкия" 7230 (седемдесе две лева трийси с`тинки), с цветен дисплей и пет водки памет, циганофонични мелодии, бонус три мелодии на орк. Кристали. Почва да псува при опит за контакт с Георгито Първанов.

Мааласиган свиткител грцка банда

Жисием "ВодиМацкинсон", памет три плюс три ракии. върви с мадама и псува при опит за контакт с бог. Мелодии - като истински, много дълги да пее момичето!

Жисием "ВодиМацкинсон М2" - помни още едно малко и рядко псува.

ПретопенаТел

Жисием "ТоплоТел" ПариПари 75 - топъл-топъл телефон. Помни осем ракии и псува като го изнесеш на студено.

Жисием "ТоплоТел" ПариПари 120 - псува като запалиш печката - чуства конкуренция. Помни... забравих колко, но помни.