Регистрация

Общото и различното между старите хора и компютарджиите

Стар - Нямам пари за да ям кисело мляко.

Млад - Нямам време да ям кисело мляко.

Стар - Ставата ми е за смяна.

Млад - Конфигурацията ми е за смяна.

Стар - На младини бягах 100 метра за 15 секунди.

Млад - На младини компютъра ми зареждаше 100 килобайта за 1 минута.

Стар - Трябва ми бастун.

Млад - Трябва ми краче.

Стар - Не мога да стана от стола.

Млад - Не мога да стана от компютъра.

Стар - Нямам пари за лекарства.

Млад - Нямам пари за нова записвачка.