Регистрация

Пациентката на доктор Врабчев

Доктор Врабчев й отвърна:

- Нямам пациент

със такъв, какъвто ти се иска градиент!

Знаеш че при мене идват все мъже с проблеми -

или с малки, или с меки; никога - с големи!

Ала, ако много искаш, мога да те пратя

в Добруджа, а там живеят, четох, трима братя.

И от разни пациентки чувам да разправят -

че с големи градиенти тримата се славят.

И едно от сто да бъде вярно, що се писа,

пак ще бъдеш предоволна и ще ти артиса!

Вземаш самолет за Варна, после - с автобуса!

Пътищата там са равни - няма да ти друса!

Ще кръстосваш, ще разпитваш, сама ще се звериш...

Има ли ги - сигурен съм че ще ги намериш...!

Моя Добруджа прекрасна! Който те познава

прелестта ти, щедростта ти - вечно ще възпява!

Някой казва: снажни хора ражда планината!

Но аз знам, че всичко едро расне в равнината!

Едри пъпеши и дини, тикви - великани!

В Добруджа дори врабчетата са пеликани!

Само тези трима братя никой не ги знае!

А дори и да ги знае, си мълчи и трае!

"Ясно е защо ги търсят - само за в чужбина!

Симеон ще ги изпрати в своята родина,

за да им се радват разни дони и мадони,

а пък нашенки ще ходят все с празни бидони!

И защо за тях разпитва тази реститутка?

За да ги приватизира за своята лира!"

Вече без надежда броди из степта жената.

Мрачно й е на сърцето, влачат се краката.

Изведнъж - какво да види! Във лятната жега

овчар стадото подкарал. Не с кривах, не с гега!

А с какво ги е подкарал? Ще мълча, ще скрия!

Но и без да съм го казал - сещайте се вие!

Тук са "ХуЛите" - не може "пенис" да се каже!

Светла** ще ми се разсърди и ще ме накаже!

Засияла в миг жената и се приближила,

гледала го, щипнала се и се възхитила:

"Всичко било вярно, значи! Истина! Така е!

Досега мечта ми беше, а сега - наяве!"

Приближила и му рeкла: - Дълги дни се скитам

най-накрая те намерих и ще те запитам:

ти ли си човекът, който с най-голям се слави?

Аз навсякъде го търся, за да ме оправи!

Женска клетва съм си дала, тя е още в мене:

че единствено за него аз ще се оженя!

А овчарят тялото й със очи обгърнал,

след което й отвърнал - тъжен и посърнал:

- С най-голям от всички аз съм само в наше село.

С още по-голям е брат ми - в съседното село!

Хващай пътя през гората - ще се засечете!

Тука аз паса овцете, брат ми е с конете!

Весело върви жената и от радост пее:

вече знае - щастието скоро ще я сгрее!

И душата й ликува, и хвърчат нозете!

Вижда дъб. Под него сбират жълъди конете.

А коняра щом съзряла - взела да се пули:

брули жълъди човекът, но с какво ги брули!

Брули ги с... Но не, не мога, трябва пак да скрия!

Светла ще ми се ядоса и ще ме изтрие!

Първо ахнала жената, после приближила,

гледала го, щипнала се и се удивила:

- Ти ли си човекът, който с най-голям се слави?

Аз навсякъде го търся, за да ме оправи!

Женска клетва съм си дала, тя е още в мене:

че единствено за него аз ще се оженя!

А конярят тялото с жаден взор обгърнал,

след което й отвърнал - тъжен и посърнал:

- С най-голям съм аз, но само у нашето село!

С по-голям е брат ми - даскал в съседното село!

Пак върви напред жената, и от радост пее.

Често нещо си представя и се позасмее.

Тъй доволни са жените и така щастливи,

ако тръпнат някой скоро да ги ощастлИви!

Ей пристига и пристъпва ведра във селото,

сред което се белее весело школото.

(Аз и сЕлото бих казал, ала се уплаших -

изпълнения такива не търпи Абрашев***!

Ще го уволни човека, ще му вземе хляба.

После аз ще съм виновен, а това не трябва!)

Влиза в класната му стая до уши засмяна,

и се спира до вратата като закована:

даскалът седи на стола точно пред дъската,

а змията си проточил напред до стената.

От дъската - до стената, между чиновете!

А децата, наредени, я държат с ръцете!

Под команда "раз-два, раз-два" - сещате се вие

какво могат да му правят! Не варят ракия!

- Ти ли си човекът, който с най-голям се слави?

Аз навсякъде го търся, за да ме оправи!

Женска клетва съм си дала, тя е още в мене:

че единствено за него аз ще се оженя!

Само, моля те, не казвай че си имаш братя,

че от теб са по-големи и така нататък!

- Имам, ала да ги търсиш няма да те пратя -

По-са малки те от мене и ми казват "бате!"

По-голям от моя няма никъде, да знаеш!

И решиш ли да ме вземеш - няма да се каеш!

После - сватба. За сватбата какво да ви кажа?

Една малка случка само още ще разкажа:

Всичко вече е готово. Гостите пристигат.

Маси има, гозби има - пейките не стигат!

Даскалът е умно нещо - изход пак открива!

Вместо пейка, гордостта си на каре завива.

И на тази нова пейка всякакви сватбари

са насядали набързо - който както свари.

На главичката на члена, както се полага,

радостна, нетърпелива, той жена си слага!

Седнала до него, ала мирна не застава.

Сяда става, сяда става - все за нещо шава!

Още като седна знаех какво ще се случи!

Като скокна тази пейка, като я набучи!

Седналите върху нея се изтъркулиха -

пак добре, че тиквите си в пода не разбиха!

А пък булката едва не хвръкна през комина -

малко бе поразкрачена, затова не мина!

Всички гледат вцепенени, никой не изкряска.

Само тъщата внезапно взе да ръкопляска:

- Птичко моя лекокрила, щерко моя мила!

Искаше го, търсеше го - и си го открила!

Докогато бъдеш жива, щерко моя златна,

Все така да си щастлива, здрава и благатна!

Свършвам вече! И по-страшни глупости съм писал!

Но каквото да напиша - няма да ви слисам!

Колко по-невероятни случки сте видели!

Рязани сте, цепени сте - и пак сте си цели!

_________

* Доктор Врабчев - известен лекар-сексолог.

** Светла Стайкова, с литературен псевдоним Black Cat - поетеса, администратор в сайта "ХуЛите".

*** Абрашев - популярен, почти анекдотичен министър на образованието и културата

в първото правителство на Симеон Сакскобургготски.