Регистрация

Великите лафове на нашата госпожа.

4. "Превода да е точен (дума по дума), но да не е буквален"

5. "Езикът ви трябва да опира в небето"

6. "Без да уча съм го научил"

7. "Защо не си готов за часа (всички мълчат и ученика започва да се оправдава и госпожата го прекъсва) ама не ми се оправдавай!

8. "Дъската трябва да е черна, а не бяла"

9. "На цветните учебници всичко е цветно"

10. "Няма защо да си напрягате мозъка на 100 км."

11. "Аз съм сигурна, че сте деца на родителите си"

12. "Bank, сега разбрах, че е Bank"

13. "Всичко, но не всичко, а повечето, но бих казала всичко"

14. "За по-малко грешки ще намалявам оценката"

15. "Думите (у дома) и (вкъщи) нямат нищо общо"

16. "Дори да не сте си написали домашното аз не трябва да разбирам"

17. "Не сме я писали, но вероятно сме я писали"

18. "Ако продължавате да се смеете ще накажа Илия"

19. "Хората сменят облеклото си"

20. "Това е сладкиш с баница"