Регистрация

Човешката раса е бъг ??!

Възможно ли е ние хората да сме бъг във Вселената, да не сме предвидени въобще, а по някакъв случаен начин да сме създадени и еволюирали?
Истината е, че до този момент все още не е намерен разумен живот извън нашата планета. Дори с толкова претърсвания на най-близката планета, на която някога е възможно да е имало вода и атмосфера, а именно Марс не са открити все още никакви преки или косвени доказателства, че е имало разум там. Наченки на разум не се откриват и на далечни планети извън нашата Слънчева система, а само и то може би наченки на вода, атмосфера и подобни, които уж могат да спомогнат за създаването и развитието на разумен живот.
Но нека да погледнем по-отблизо живота на хората и какво точно правим всички ние. Ако погледнем земята от космоса, например от някоя станция в орбита ще видим много космически боклук. Това са стари вече станции, които не работят и не могат да се приземят все още, а си летят в орбита. Ако погледнем пък земята по-отблизо ще видим замърсена и доста променена природа. Всичко това е неестествено, защото е против самата природа и дори против самите нас. Създаваме необичайни ситуации, които не са замислени и могат да доведат до сериозни последици в бъдещето.
Сравним ли нашата планета с друга, ще видим вече коренни разлики. Дори ако сравним земята сега и преди милиони години ще видим също сериозни разлики. Излиза, че нашето присъствие тук е доста необичайно и не е в унисон с природата. Дейността ни става толкова глобална, че заплашваме съществуването и на самия космос. За сега с безобидното замърсяване в околоземната орбита и присъствието ни и отново замърсяването на Марс.
Ако разгледаме Вселената като една тръба, в която има милиарди планети, нашата би се отличила доста от другите и то не, че има атмосфера, вода и т.н. Отличава я именно това, че се опитва да се самоунищожи, но не по физическите закони, когато една планета след милиарди години изстива или пък се превръща в червено, зелено и т.н. джудже и експлоадира, а че се случват несвойствени за самата планета неща. Все едно ние хората сме нежелани микроби, които са я заразили и тя се мъчи. И сега, ако се върнем на идеята, че Вселената изглежда например като една тръба, нека да сравним тази тръба с една стъклена тръба, която би създала един стъклар. Какво прави той, когато иска да я направи дълга. Ми вкарва въздух и върти пръта, за да може стъклото да се увеличава и увеличава. Това, което трябва да постигне той е гладка и равномерна повърхност, за да запази естетиката на това, което иска да създаде. Да, но ако няма опит (или по някакви други причини) в тръбата могат да се появят шупли. Това са струпвания не мехурчета, които отслабват самата структура, освен, че изглежда и грозно. И въпросът ми е: дали Земята не е точно една такава шупла в тази огромна Вселена-тръба, нещо, което не е предвидено, но по някаква причина се е появила?
Възможно ли е да сме нещо като бъг, нежелан бъг, който създава проблеми и прави Вселената да изглежда именно като стъклената тръба с тази шупла, която я прави грозна и чуплива?