Регистрация

А Бурите връхлитат пак

А бурите връхлитат пак

една след друга.

Понякога са силни -

трещи и пука.

Понякога са тихи -

по щетите виждаш силата.

Но всички те

са отчаяно обречени.

Разбиват се

в Крайъгълния Камък.