Регистрация

Без обич

Очаквах те.

Минутите броях,

Съня прогонвах.

Вярвах, че ще дойдеш...

А после

всичко в мене опустя.

Нощта си тръгва.

Идва ден -

без обич.