Регистрация

Без теб - 2

В гърдите ми тежи, изстива

едно безчувствено сърце.

По малко

всеки ден умира.

Превръща се

във буца лед.