Регистрация

Безкрайният ден

Сега си със мен.

Докога?

И доколко?

Обичаш красиво.

Прилича на филм.

Изгарям от обич.

Умирам от болка.

Залязват във мен

неизгрели мечти...

Но беше до тук.

В този миг осъзнавам:

те спирки са били -

по пътя

към мен.

Аз съм ти изгревът.

Аз съм началото.

Изгрев без залез.

Безкрайният ден!