Регистрация

Безлунна нощ

Поне да имаше парче луна

и да беше нощ през топло лято,

когато в бледа лунна светлина

птици пеят и летят на ято.

Или поне да бе нощта дъждовна

и есенно капчуците да пеят,

да навяват спомени любовни,

които пролетно във мен живеят.

Но най-добре ще е ако сега

до мен си в тази нощ безлунна -

няма да тежи ни мрак, ни самота,

ако си тук, за лека нощ да те целуна!