Регистрация

Единствено за теб

И изгреви,

и залези се раждат -

безумно,

във самото ми сърце.

Кръвта ми пламва

в непосилна жажда -

единствено за тебе.

И към теб.

Дали ще дойде

онзи миг върховен,

когато

само мой

ще бъдеш ти?

Недостижим -

като несбъднат спомен.

И пагубен -

като фатален миг!