Регистрация

Грешни души

- Аз съм омъжена – каза му тя.

Потрепна от бърза целувка.

- Аз пък съм женен – каза й той

и свали бързо нейната блузка.

- Аз съм му вярна! – сепна се тя.

Рязко от него се дръпна.

- И аз съм й верен, но не и сега. –

Тя панталона му смъкна.

- Давай, не спирай – стенеше тя,

потънала в дива възбуда.

”О, да, не ще спирам” – мислеше той.

Поредната грешна нощ луда.

- Време е вече – каза му тя

и в изгрева бавно потъна.

- Няма я вече – каза си той. –

Е, друга ще дойде по тъмно.