Регистрация

Идеална любов

Между нас съществуват години разлика,

това пречи ли да живеем празнично,

всеки ден и напълно реално?!

За любовта всяка възраст е идеална!