Регистрация

Искам ...

И все така грубо тръшва се вратата

идваш вече ти,

но не ми потрепва веч душата

щом гласа ти извънти.

Искам да забравя тебе

да се върна у дома,

не искам да потрепне

ни сърцето ни гласа.

Искам да престана

да те обичам все така,

искам пак да грейна

да не очаквам целувката ти в нощта.

Знам, че някой ден ще грейне

в душата ти искра,

тогаз ще ти е мъчно веч за мене,

но за теб не бих дала и пукната пара.