Регистрация

Къде си?

В прозореца ми

паднаха звезди,

потрепваха смутени.

И всички питаха

къде си ти,

защо не си до мене.