Регистрация

Когато всичко е изгубено

Щом ме видиш да заплача,

не изтривай и последната сълза,

остави я да блести и да напомня,

че обичана била съм някога.

С цветя не можеш да изкупиш

всяка болка и обида, всяка рана,

думите излишни не изричай,

не изричай и дори: "Прости!"

Щом ме видиш да си тръгвам

не тръгвай с мен, а продължи

по пътя, който сам си начертал,

нека чужда и ненужна съм от днеска,

нека всичко минало е само сън!