Регистрация

Любов

Защо сме зли един към друг,

а не направим на дявола напук

и да възвърнем любовта

в бедните ни детски сърчица.

Светът, в който днес живеем ний е материален,

лишен от капчица духовност, а това го прави неморален.

На пиедестал са само днес парите,

с тях всичко се купува, само не душите.

Знам, че света аз не мога да оправя,

но нужно ли е в сълзите свои да се давя,

че в този труден свят съм аз попаднал,

защото някой цялата любов е тук откраднал.

Ако можех цялата любов да събера

и парченце по парченце да я подредя,

какъвто съм си бърз и прям

щях на всички хора по света да я раздам.