Регистрация

Мечта

Лъчи огряват моята душа

даряват я с топлина

това е несбъдната мечта

скрита в моята душа