Регистрация

Миг от календара

В нулев час от нощната тъма,

роди се година на нова мечта.

Бенгалска светлина излъчи

елхата, а бях сама.

Протегна се ръката ми,

да вземе топлина

от светеща искра.

Тя търсеше малка следа

на щастие скрито или

отпъждаше мисълта

за тягостната самота.