Регистрация

Миг

В един прекрасен ден

като бяла пеперуда долетя

огромен ненаситен огън

в който тихо изгоря

забързаната младост.

После вятър я отнесе

към безкрая на мечтите

и незнайно от къде събра

бели бисери в косите.