Регистрация

На другия край на света

Смених си доставчика,

толкова лесен,

прозаичен и няма душа.

Използвам го трети ден,

вече е чужд,

писмото ти някак умря.

На мен ми е лесно,

ще спра да наглеждам

и всичко ще свърши така.

Не се познаваме, вече

и сме си чужди, но имаме

остра нужда да се четем.

За да знаем, за да вярваме

и да си казваме: "Някой на другия край

на света е влюбен в мен".