Регистрация

На върха

И трябва пак да тръгваме -

надолу.

Да стъпваме

по старите следи.

Това не искам.

Да останем горе -

като орли,

на стръмните скали.