Регистрация

Наранена

Всеки път прощаваше тя,

неговите грешки и лъжи,

но този път не успя,

не можеше да прости!

Ненавиждаше това, че го обича

въпреки лъжите,

но вече реши, че от него се отрича

и избърса сълзите!

И по пътя тръгна тя,

макар да я боли,

тръгна да търси любовта,

друга любов без лъжи!