Регистрация

Насаме с облаците

Какво не бих дала да има само небе.

Всичко бих дала да остана дете.

Дете - с чиста душа и пълни очи,

дете, което гледа небето и просто... Мълчи.

Какво не бих дала с облаците да остана насаме.

Всичко бих дала да умра тук - под моето цветно небе.

Тук - всред всички горящи цветове,

тук, където слънцето мога да хвана в ръце.