Регистрация

Недей

Принцесите обичат твърде кратко

любов такава никак не е сладка

Щастие и топлина все търсим ние

в две длани нежност То се крие

Как бих могла да те обичам

в любов гореща да се вричам

обич се от нищото не ражда

Сърцето близостта поражда

Образ блед, незнаен и имагинерен

не би могъл да е приятел верен

Сърце ми нежно ако не Те познае

за мене нищо нивга няма да узнаеш

Не казвай, че си влюбен в мен

не е настъпил още утрешният ден

днес ме само ти намери и позна

все още съм за теб загадъчна жена

Образи вълшебни показваш ми в нощта

и светлини и багри и приказни цветя

Душа душата вика при нея да се върне

в приказка изящна живота да превърне

Роза бяла нежна в длани притаена

Душата ми ти виждаш в нея обновена

Изворът дълбок и чист я напоява

Поглеждам го и сякаш...ожаднявам

Жена с Душа кат силна птица волна

на робско примирение не е доволна

Тя драска с нокти и дълбоко хапе

и своето не дава в чужди лапи

Вълните хиляди се носят в утринта

Вълна една набира скорост към брега

послушай на прибой далечен песента

виж идва ТЯ една...но с много имена