Регистрация

Нощна светлина

От твоето сияние огрян,

Безспир аз дълго ще вървя

И в някой град красив, голям

На теб сърцето си ще подаря.

За него светлина е нужна

И топлина на нечии ръце.

Ще разбереш наистина възможно

Е толкова любов да побере!

Паскал Кюмурджиев