Регистрация

Обещание

Някога обичаше тя,

но нарани я той жестоко

и тогава тя си обеща

да не обича вече така!