Регистрация

Обичам те

Желая те, тъй както земята има нужда от вода.

Да попивам всяка твоя, ласка и целувка.

Аз да съм пръстта, а ти водата,

даваща живот, на нещо ново....

съградено със любов...родено от любов...

Бъди Орфей, аз да бъда арфата в ръцете ти

с всяка моя струна, да звучи за теб,

докосвай ме така, както падащата вода, гали скалите,

усещай ме във ръцете си...

и от всяко твое движение да излиза музика...

...и след всичко това мога да кажа ЩАСТЛИВА СЪМ!!!