Регистрация

Отглеждане на Муза

По Млечния път се разхожда.

Румба играе с Луната, танго.

Хваща вятъра и го превърта -

лек финт.

Скубе всички обиди.

Не плаче.

Хвърля зарове в небесата

(отречи ако не си печеливш?).

Гали те, когато си тъжен

(скърби вместо теб)

Целува те

и се разстила като тревичка -

да стъпиш, когато нозете болят.

Търпи те пиян.

Подава ти риза (за тайните срещи)

Смела е.

Гърми от очите ти.

Цели се точно - в сърцата на всички жени

(мъжете преглъщат,

вероятно те псуват на ум,

после осъмват на твоето рамо - приятел си)

В сетивата й вечер нощуваш,

с фантазии те завива

и любиш всички жени от очите й.

Тази Муза ли искаше да убиеш?