Регистрация

Пясъчна любов

Ти помниш ли

как тука се кълняхме -

докрай да се обичаме така?

Но

с весел смях

вълнИте разпиляха

и тези наши клетвени слова.

ВълнИ, вълнИ,

дали се подиграхте

със пламналия в нас

любовен зов,

или тогава

мъдро проумяхте,

че беше само

пясъчна любов?