Регистрация

Почакай малко

Постигна го.

Успя.

Остана с двете.

Лъжа и истина

в едно събра.

Почакай малко.

Идва твойто време.

Когато ще си тръгнем.

Аз и Тя!