Регистрация

Почти всичко

Аз мога сам да те оставя,

но не мога тебе да забравя.

Аз мога грешките си да поправя,

но не мога себе си да изоставя.

Аз мога още да живея

в свят свободен ден и нощ,

но после с радсот ще запея

с невидимата моя мощ!