Регистрация

Помни!

Ако същите думи

на друга прошепнеш,

забрави ме -

за миг ще си ида.

Любов ще потърся

на друга планета.

И пак ще съм Аз.

Ще ме има!