Регистрация

Предупреждение

Не, има, има те отново

В кутията със четири цигари,

В стремежа нежно и сурово

Да тръгнем по релсите стари.

Аз чуствам твоя аромат

От чашата с кафетo даже,

И струва ми се стария креват,

Че иска нещо да ни каже:

“Внимавай момче, не забравяй,

в нови одежди ти грешките стари,

не се мъчи да повтаряш,

опит имаш, веднъж се опари”

Пиедестали жените не обичат,

От височината те губят представа

И без да искат обричат,

На гибел любовта си цяла.