Регистрация

Принцеса - началото!

Ти си тук - бяла, нежна, свенлива...!

...моето тяло със твойто се слива и бавен танц

заиграваме...

...но слънчев лъч в лицето ми блесна -

и тогава разбирам, че тебе те няма,

че си е отишъл поредния спомен за теб -

моя, малка, красива Принцесо!