Регистрация

Продължавам напред

Спъвам се, падам - боли,

но в мен остава надеждата,

че всичко ще се промени.

През каквото и да мина,

каквото и да ме сполети,

надеждата завинаги ще продължава да гори.

Колкото и да ми е трудно се опитвам

и мъката в краката си продължавам да подритвам.

Има спомени, които уж са забравени,

но продължават да живеят в мислите ми разядени.

Сърцето ми плаче, от болка стене,

но продължавам напред,

пренебрегнала лошото време.

Игнорирайки всичко човешко,

вървя напред, без да виждам какво има зад мен.

Не искам да поглеждам отново погледът ви студен.

И ще продължавам да се боря до последния си ден!