Регистрация

Сама в нощта

Стои сама в нощта,

това е нейната съдба.

Съдба, която я обрича

никой друг да не обича.