Регистрация

Самота

Мъчно ми е на душата, загубих работа,

приятели, колеги и връзките добри,

седя си аз във къщи и душата ми реве,

крещи и страда, но мълчешком и само аз я чувам.

Надежда няма, няма и да има скоро,

но как да спася душата си самотна,

как с живота да се боря, като всичко ми е мрачно,

тъмно, неразбрано и надежда няма, няма и да има скоро...