Регистрация

Самота

дали ще я открия...

дали ще я открие друг...

дали той ще я иска за себе си...

дали той ще я иска такава...

дали няма да иска да я промени...това не зная?!

Замислям се и пак се рея, в без края син...

какво ли там аз ще намеря...освен себе си

обгърната в пелена от самота...?!